Riksvei 9

Rett før jul fikk vi den hyggelige meldingen fra Norsk Kulturråd om at de ønsker å støtte vår første performance i prosjektet Riksvei 9. 

Jeg kunne tenke meg nå og fortelle dere litt om prosjektet. Vi begynte med et forprosjekt hvor vi undersøkte mulighetene og interessen blant lokalbefolkningen langs Riksvei 9, for et kunstprosjekt oppover dalen. Til dette forprosjektet fikk vi god hjelp fra Setesdal Regionråd, Statens Vegvesen, VRI Agder og Norsk Kulturråd. Jeg limer inn litt fra forprosjektrapporten her, så kan dere lese: 

"Performancegruppen Loop by Laura ønsker å igangsette et forprosjekt med mål om å gjennomføre et kunstprosjekt der Riksvei 9 fra Kristiansand til Hovden blir vår scene og samtidig et sammenhengende kunstprosjekt. I første omgang vil vi foreta en omfattende research der vi går i møte med en rekke aktører langs riksvei 9, for å finne gode locations, utforme manus for de forskjellige performancene og inngå avtaler med aktuelle samarbeidsparter og medspillere – vi vil også parallelt starte opp det første kunstprosjektet, som en pilot og et eksempel for innsalg og utvikling av flere kunstprosjekter."

Research

Det har blitt mange reiser de 20 milene mellom Kristiansand og Hovden langs Riksvei 9. Vi har hatt befaring på samtlige rasteplasser, der vi har diskutert muligheter for å utsmykke disse med fotokunst fra de ulike performancene. Vi har også hatt stopp og befaringer på en rekke aktuelle locations fra rene natursights, til flere bygg og bygdesentra..

Locations

Det er svært mange steder vi kunne tenke oss å bruke som locations, bl.a. det nærmest goth-aktige steinbygget til Longerak kraftstasjon, dampbåten Bjoren m.m. Men vi har valgt ut fire svært forskjellige Locations for performancer: Evje; Evje bilopphugging, Bygland; Elgtun, Valle; Steinsland camping og Bykle; et jorde ved Breidvatn.

Manus

På bakgrunn av research og mange gode diskusjoner både innad i gruppen og i forhold til eksterne samarbeidspartnere, har vi kommet fram til skisser for en rekke performancer. Noen fordelt på de fire kommunene i Setesdal og noen prosjekter som favner hele regionen. Detaljert manus må utarbeides i samarbeid med lokale aktører og i dialog med stedet under utarbeiding av hver enkelt performance.

Samarbeidspartnere

Forprosjektet har ført til mange fine møter med mennesker langs riksveien. Vi har vært i dialog med Regionrådet for Setesdal, vegmyndighetene, kommuner, regionmuseet, mennesker som arbeider innen flere former for turistvirksomhet og vi har vært i dialog med folk gjennom samtaler på butikker og bensinstasjoner.

Den gjennomgående svært positive erfaringen er at de fleste har vært åpne, nysgjerrige og imøtekommende for tanken om å gjøre R9 til scene for performative verk.

Pilot

Vi har gjennomført ikke mindre enn tre pilot-performancer i forprosjektperioden. En på Steinsland camping, en på Elgtun og en ved direktørboligen på Landeskogen. 

 

Og nå har vi altså fått støtte fra Norsk Kulturråd til å gjennomføre første performance "Bury Folklore Brides" som skal foregå ved Breidvatn litt nord for Hovden sentrum. Dette vannet er starten på Otra. 

Fra søknaden: 

Kvinner i bunad, nedgravet til livet, til halsen, et urverk av mekanikk og mennesker, et hjerte revet ut av et kvinnebryst, bygget inn i en spilledåse, et goldt landskap der en strøm av bunadssko flyter ut i innsjøen.

Performancegruppen LOOPbyLAURA inntar fjellbygden Hovden. Performancen "Bury folklore brides" skal utfolde seg ved innsjøen Breidvatn. Her, rett ved Hovden bygdesentrum skal publikum bevege seg gjennom landskapet for å oppleve våre levende, sceniske bilder, og oppdage sine egne fortellinger.

Jeg vil skape et kunstnerisk uttrykk i skjæringspunktet mellom landskap, folklore, lokale kvinnelige aktører med et sterkt forhold til egen bunad, performanceskuespillere, tradisjon og utfordrende nye kunstuttrykk.

arbeid med riksvei 9.JPG
Husker desverre ikke hvem som har tatt dette bildet. Lå i inspirasjonsmappen min. Skal finne ut av det.

Husker desverre ikke hvem som har tatt dette bildet. Lå i inspirasjonsmappen min. Skal finne ut av det.

Tim Walker. Inspirert av dette bildet på grunn av alle Høylandskvegene vi har sett i Setesdalen.

Tim Walker. Inspirert av dette bildet på grunn av alle Høylandskvegene vi har sett i Setesdalen.

Frieda Kahlo: Først og fremst veldig inspirert av henne fordi jeg elsker kunsten hennes. Ellers fordi hun bruker folkedrakter, mange vakre og forskjellige drakter med ulike betydninger.

Frieda Kahlo: Først og fremst veldig inspirert av henne fordi jeg elsker kunsten hennes. Ellers fordi hun bruker folkedrakter, mange vakre og forskjellige drakter med ulike betydninger.

Fra Elgtun. Iscenesatt gullbar med elg og elgrøkter Per Axel Johanson i gullramme. foto Jacob Buchard.

Fra Elgtun. Iscenesatt gullbar med elg og elgrøkter Per Axel Johanson i gullramme. foto Jacob Buchard.

Tim Walker.

Tim Walker.