Charlotte Wankel

SE på disse verkene! Jeg er så glad jeg har startet bekjentskap med Charlotte Wankels kunst, det er virkelig så inspirerende. Charlotte Wankel var en norsk billedkunstner. Hun regnes som en foregangsperson innen kubistisk og abstrakt maleri i Norge. Hun regnes også som en av Norges første avantgardekunstnere.

Ved bryggen. 1930

Ved bryggen. 1930

Komposisjon med to figurer. 1925

Komposisjon med to figurer. 1925