The Whiteforest Hotel

Dette er det første prosjektet jeg gjorde da jeg flyttet til Kristiansand. Jeg fikk iscenesette hele toppetasjen på Sørlandets Sykehus, avd psykiatri. Det var også første gang jeg blogget underveis i prosessen:

http://whiteforesthotel.blogspot.com Her står det om prosjektet og hvem som er med.

19105501_10154439305441751_565675666226977898_n.jpg